Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

19.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)