Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby bytového dom súp. č. 4802 v rozsahu po úroveň terénu na náklady Mesta Prešov, z mestu Prešov pridelenej dotácie na základe Uznesenia vlády SR č. 600 zo dňa 7.12.2019 na akciu Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

19.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)