Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemkoch vo vlastníctve obce Haniska, Bajzova 14, 080 01 Prešov - Haniska.

20.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)