Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Peter Moskaľ Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Lacko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

23.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)