Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou: nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia vydaného pod č. SÚ/12104/163925/2019- Hč zo dňa 13.11.2019, ktorým stavebný úrad povolil zvlášť rozsiahlu stavbu pod názvom: "EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu - pre stavebníka VSV consulting, a.s. IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava v. z. ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČO: 31656552, Jesenského 6, 040 01 Košice".

23.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)