Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Mgr. art. Stanislava Kašperová, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov; adresát písomností: Marcela Kurová, naposledy sídlo/pobyt: ., 080 01 Prešov.

27.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)