Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018: Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum opakovanej dražby: 29.01.2020, čas otvorenia opakovanej dražby: 11:45 hod.

27.12.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)