Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov - prerokovanie návrhu prepojenia ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovania trolejového vedenia.

09.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)