Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Stavebné úpravy v byte - Prešov, Vansovej l, Prešov".

09.01.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)