Oznámenie o predlžení lehoty na rozhodnutie: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky, Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745"

13.01.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)