MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (Referát školstva, mládeže a športu – materské školy) na dobu určitú 1 rok, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

15.01.2020 / Výberové konania

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)