Oznámenia o začatí konania o opakovanom predÍžení územného rozhodnutia vydaného pod Č. B/4977/2013-Hč, ktorého platnosť bola predlžená pod Č. B/6311/2016- Hč pod pracovný názvom "Obchodné centrum DIY Prešov".

04.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)