Prvé zasadanie okrskových volebných komisií: dňa 22. januára 2020 (streda) vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 (prízemie vl'avo).

17.01.2020 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)