Oznámenie o začatí stavebného konania stavebné úpravy dokončenej stavby: "REKONŠTRUKCIA BYTU, Popradská 6436/5, 080 Ol Prešov, byt č. 32, 7.poschodie".

21.01.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)