Začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica- úprava TS, VN a NN siete".

03.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)