Výzva na voľby členov rady školy pri materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a pri centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

22.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)