Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odstránenia nedostatkov, pri majetkovoprávnom usporiadaní s poukázaním na zmenu legislatívy.

30.01.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)