Mesto Vel'ký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti : Jaroslava Klégrová, naposledy bytom mesto Prešov, 080 01 Prešov.

30.01.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)