Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

03.05.2018 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)