Informácia ozačatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na verejnom priestranstve na Sibírskej ulici a Ďumbierskej ulici v meste Prešov.

03.02.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)