Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu BBL group, a.s., Strojnícka 2093/18, 080 06 Prešov.

04.02.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)