Dražba nehnuteľností - Exekútorský úrad Prešov, súdny exekútor Mgr. Erik Fekete, 080 01 Prešov, Puškinova 16 zrušuje dražbu nehnuteľností. Termín dražby: 12.2.2020 o 9.00 hod. Miesto dražby: Exekútorský úrad Prešov, Puškinova 16, 080 01 Prešov.

07.02.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)