Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

10.02.2020 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)