Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patrik Viktora Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, KARA Group s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska l 2, 080 01 Prešov.

10.02.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)