Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Okresný súd Žilina vo veci dedičského konania po poručitel'ke: Antónia Uhláriková, rod. Kosperová, nar. 12. 12. 1926 upovedomuje Martinu Gregorovú, rod. Gregorovú, nar. 03. 07. 1976, a Petra Gregora, rod. Gregora, nar. 25. 07. 1978, že prichádzajú do úvahy ako dedičia po poručiteľke.

20.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)