Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Prešov: rozhodnutie o zastavení konania číslo PPZ-HCP-POS-3-017/2020-A V vo veci administratívneho vyhostenia účastníka konania z územia Slovenskej republiky.

18.02.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)