Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: na líniovú inžinierskú stavbu: INS _ FTTH _PO_ Prešov_ Jarková.

20.02.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)