Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eliška Bohuslavová, naposledy sídlo/pobyt: Janouškova 17,080 01 Prešov.

21.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)