Rozhodnutie o zastavení konania: Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov.

03.03.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)