Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetkupo nariadení likvidácie dedičstva, po poručiteľovi neb. Jozefovi Jurkovi.

10.03.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)