Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, prevádzka Kúpeľná 3, 080 01 Prešov.

11.03.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)