Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Materská škola Československej armády 20, 080 01 Prešov.

11.03.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)