Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Základná škola Lesnícka, Lesnícka č. 1, 080 05 Prešov.

11.03.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)