Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Pozemok, na ktorom drevina rastie: parc. č. KNC 1571 v k. ú. Nižná Šebastová.

13.03.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)