Oznámenie o začatí stavebného konania: Prešov, Záhradná 23 - stavebné úpravy v byte č.3 na 1.poschodí, parc. č. KN-C 3252/2.

13.03.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)