Oznámenie o začatí stavebného konania: na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Odpojenie od centrálneho kúrenia" byt č. 15 /7. poschodie/, bytový dom Prostějovská vchod č. 62, súpisné č. 4845, Prešov.

22.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)