Informácia o začatí konania: Žiadateľ: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov, parc. č. KNC 125, KNC 128 v k. ú. Solivar.

17.03.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)