Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby: U čelové športovo - rekreačné zariadenie pre výkonnostných športovcov".

22.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)