Informácia o začatí konania: parc. č. KNC 3682 v k. ú. Prešov.

18.03.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)