Informácia o začatí konania: REGADA s.r.o., Strojnícka 7, 080 06 Prešov, parc. č. KNC 3218 v k. ú. Nižná Šebastová.

19.03.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)