Začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu a pozvaniena ústne pojednávanie, katastrálne územie Prešov, s veľkým počtom účastníkov konania.

20.03.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)