Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“ - stavebný objekt: 111-00 Prístupová cesta v km 98,51 D1 vľavo.

23.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)