Oznámenie o začatí územného konania: "Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská ".

13.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)