Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí konania: Žiadateľ: vlastnik pozemku s parc. č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.Druh a počet kusov drevin:porast krovitých drevin s výmerou 180 m2,zložený z druhov drevin svíb krvavý (Swida sanguinea), javor poľný (Acer campestre), zob vtáči (Ligustrum vulgare), ruža šípová (Rosa canina), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna).Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastu: č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.

25.05.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)