Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7006/19, 7006/23 v k. ú. Prešov.Druh a počet kusov dreviny/drevín : 1 ks lipa malolistá (dvojkmeň ), 2 ks Javor poľný, 1ks hrab obyčajný ( dvojkmeň).Obvod/y/ kmeňa/ov : 115+111 cm, 134 cm, 121 cm, 70 + 125 cm.Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú : par. č. C-KN 7006/19, 7006/23 v k. ú. Prešov.

25.05.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)