Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe predloženého zámeru „Obchodné centrum Hornbach Prešov".

25.05.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)