Informácia o začatí konania: Žiadateľ: vlastnik pozemku s parc. č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.

25.05.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)