Oznámenie o začatí územného konania pre pozemnú stavbu a pozvanie na ústne pojednávanie: Dvojpodlažný bytový dom - obnova stavby s.č. 5367 na Ul. Jánošíkova č. 16 v meste Prešov.

10.06.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)