Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Richard Gibarti oznamuje, dražbu hnuteľných vecí. Termín konania dražby: 29.06.2020 o 11,00 hod. Miesto konania dražby: sídlo Exekútorského úradu Prešov, Konštantínova 6, Prešov.

11.06.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)