Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: GMT servis s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 47432624.

12.06.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)